Text TV: mest delat torsdag 3 september 2020

 1. Ökad trängsel i kollektivtrafiken
  sida 106 från 06:38
 2. Bilbrand spred sig till radhus
  sida 193 från 02:21
 3. Chalmers erbjuder alla att sluta
  sida 113 från 02:02
 4. Överlevare: Lastfartyget sjönk
  sida 139 från 21:37
 5. BNP rasar i Grekland
  sida 133 från 20:29
 6. Överlevare: Lastfartyget sjönk
  sida 136 från 19:31
 7. Sexualundervisningen ska göras om
  sida 114 från 18:45
 8. Nya antikroppsstudier klara
  sida 106 från 16:33
 9. Kreml förnekar förgiftning
  sida 132 från 14:51
 10. Kommuner
  sida 112 från 14:39
 11. Stoppad utdelning hotar forskning
  sida 109 från 14:39