Text TV: mest delat Wednesday 31 August 2022

 1. Elkonsumenter kan bli bortkopplade
  sida 117 från 18:03
 2. Sverige skickar inte Archer
  sida 115 från 18:03
 3. Opinionen enligt SVt/Novus mätning
  sida 160 från 13:26
 4. SD: "Lägst invandring i Europa"
  sida 106 från 11:04
 5. Ännu mer i elstöd till hushållen
  sida 116 från 18:03
 6. Mer militärt stöd till Ukraina
  sida 114 från 18:03
 7. Elkonsumenter kan bli bortkopplade
  sida 115 från 15:58
 8. Stort skalv i Kirunagruvan
  sida 107 från 00:07
 9. Busch: Inte L och SD i regeringen
  sida 106 från 00:07
 10. Försvaret pausar vindkraftsbeslut
  sida 124 från 18:03
 11. Ett 30-tal stridspiloter lämnar
  sida 121 från 18:03