Text TV: mest delat Saturday 21 September 2019

 1. Andy Warhol-verk säljs i Uppsala
  sida 150 från 09:08
 2. Vittne får fängelse för mened
  sida 116 från 09:24
 3. President fördröjer omstridd sexlag
  sida 131 från 20:33
 4. M, KD och L lämnar krimsamtal
  sida 108 från 20:01
 5. M, KD och L lämnar krimsamtal
  sida 107 från 15:19
 6. Lärare tvekar ingripa mot elever
  sida 109 från 12:49
 7. Mål med nya polisanställda dröjer
  sida 106 från 07:11
 8. Facebook portar tiotusentals appar
  sida 135 från 06:29
 9. Mystisk människosläkting kartlagd
  sida 149 från 06:25
 10. Batman firas med klassisk signal
  sida 149 från 21:33
 11. Klimatfond får ökat svenskt bidrag
  sida 140 från 21:08