Text TV: mest delat Sunday 21 November 2021

 1. Man skjuten vid pizzeria
  sida 108 från 16:04
 2. Polisen knäcker ny kryptotjänst
  sida 109 från 13:46
 3. Facken: Våga vägra EU:s minimilön
  sida 114 från 07:46
 4. Nya kravaller i Nederländerna
  sida 130 från 06:24
 5. Hedersproblematik på förskolor
  sida 110 från 22:33
 6. Man skjuten vid pizzeria
  sida 109 från 19:48
 7. Man skjuten vid pizzeria
  sida 109 från 17:58
 8. Partier tvekar om förlängd pandemilag
  sida 106 från 08:36
 9. S-V-förhandlingar pågår ännu
  sida 108 från 17:41
 10. Polisen knäcker ny kryptotjänst
  sida 110 från 15:47
 11. Nya kravaller i Nederländerna
  sida 131 från 15:00