Text TV: mest delat Thursday 7 September 2017

 1. Kan bli fler "Millennium"-böcker
  sida 150 från 10:51
 2. Volvo XC90 underkänns i dieseltest
  sida 121 från 20:12
 3. NMR får demonstrera i Göteborg
  sida 116 från 20:12
 4. Tusentals kan få lämna Ericsson
  sida 109 från 08:35
 5. Landsbygdssatsning i budgeten
  sida 106 från 17:56
 6. Getingjakt ledde till vapenbrott
  sida 129 från 17:05
 7. Minst 14 döda i Irmas spår
  sida 130 från 21:14
 8. Opinionen enligt Novus mätning
  sida 163 från 16:54
 9. NMR får demonstrera i Göteborg
  sida 114 från 16:24
 10. Små förändringar i opinionen
  sida 106 från 06:16
 11. Oskyldigt dömd nekas skadestånd
  sida 123 från 20:12