Text TV: mest delat Wednesday 18 January 2017

 1. Inrikes Publicerad 18 Januari
  sida 107 från 06:20
 2. 2016 rekordvarmt år
  sida 120 från 18:35
 3. Merkel träffar Löfven i Stockholm
  sida 119 från 18:05
 4. Iran vill inte ha med USA runt bordet
  sida 132 från 10:55
 5. Ekonomi I Korthet 18 Januari
  sida 127 från 09:15
 6. Världen I Korthet 18 Januari
  sida 148 från 08:40
 7. Ingen straffas för döden på jobbet
  sida 106 från 06:15
 8. Obama benådar Chelsea Manning
  sida 130 från 00:25
 9. Obama tog farväl med tack till pressen
  sida 140 från 21:40
 10. Ekonomi I Korthet 18 Januari
  sida 127 från 21:20
 11. USA kritiserar Bahrain
  sida 134 från 18:25