Text TV: mest delat Sunday 29 November 2020

 1. Var fjärde butik utsätts för stölder
  sida 113 från 13:21
 2. Missförhållanden på många HVB-hem
  sida 111 från 09:25
 3. döda efter attack i Nigeria
  sida 135 från 20:20
 4. Fågelinfluensan i Storbritannien
  sida 134 från 14:09
 5. Personal jobbar trots väntan på svar
  sida 106 från 10:36
 6. Missförhållanden på många HVB-hem
  sida 113 från 22:55
 7. Hallengren: "Det är oacceptabelt"
  sida 107 från 22:55
 8. Personal jobbar trots väntan på svar
  sida 106 från 16:26
 9. "Massvaccination kommer att dröja"
  sida 108 från 16:26
 10. Nyårsfester förbjuds i Sydkorea
  sida 130 från 16:26
 11. Nyårsfester förbjuds i Sydkorea
  sida 130 från 15:08