Text TV: mest delat Wednesday 15 February 2017

 1. Skillnader mellan könen
  sida 165 från 00:45
 2. Mycket mjölk förkortar livet
  sida 106 från 00:47
 3. Mycket mjölk förkortar livet
  sida 109 från 06:58
 4. Skillnader mellan könen
  sida 165 från 07:07
 5. Spår av kemiska stridsmedel i fisk
  sida 106 från 18:18
 6. BO: Nyanlända behöver mer stöd
  sida 112 från 13:33
 7. Funktionshindrade hånas i register
  sida 118 från 10:42
 8. En gripen för Kim Jong-Nams död
  sida 132 från 10:33
 9. Tio sätt det fuskas på under proven
  sida 160 från 07:10
 10. Evakuerade vid damm får återvända
  sida 130 från 06:20
 11. Trump: Palestinierna måste sluta hata
  sida 131 från 23:35