Text TV: mest delat fredag 28 maj 2021

 1. Öppnar för resande från Norden
  sida 106 från 14:56
 2. Norge uppdaterar vaccinprognosen
  sida 130 från 15:42
 3. Lägsta åldern för pension höjs
  sida 160 från 13:24
 4. Tyskland vaccinerar tolvåringar
  sida 130 från 08:02
 5. Ny riktålder för pension satt till 67
  sida 126 från 22:48
 6. Exstatsministern Poul Schlüter död
  sida 139 från 21:48
 7. FHM-krav på inresande mildras
  sida 109 från 20:24
 8. Förslag: Minska Riksbankens makt
  sida 112 från 19:08
 9. Tidigare vd får tre år för mutbrott
  sida 114 från 19:08
 10. Belarus slängs ut från EBU
  sida 135 från 18:52
 11. Kritisk vård uppskjuten pga pandemin
  sida 111 från 18:32