Text TV: mest delat Tuesday 15 December 2020

 1. Trots dödsdom, lärosäten till Iran
  sida 121 från 22:13
 2. "Sverige har inte skyddat äldre"
  sida 108 från 18:02
 3. Misstänkt tvångsarbete bakom munskydd
  sida 106 från 18:15
 4. Minister: Ny äldreomsorgslag kommer
  sida 111 från 18:02
 5. nya dödsfall - totalt 7 667
  sida 106 från 15:23
 6. Evakueringar efter regn i Australien
  sida 136 från 09:11
 7. Utredning: Spelreklamförbud dagtid
  sida 122 från 07:56
 8. Folkhälsomyndighetens nationella råd
  sida 160 från 06:08
 9. Iva-platser i Helsingborg dubblas
  sida 114 från 00:15
 10. Färre vaccindoser än planerat
  sida 106 från 22:13
 11. Ung mördare rymde från rättspsyk
  sida 120 från 22:13