Text TV: mest delat lördag 22 juli 2017

  1. Svår trafikolycka i Nässjö
    sida 106 från 06:20
  2. Bilist vansinneskörde på gångbana
    sida 109 från 19:20
  3. Misstänkt granatsmäll i Uppsala
    sida 113 från 10:12
  4. Justitieutskottet kallar till möte
    sida 108 från 23:00
  5. Justitieutskottet kallar till möte
    sida 108 från 18:32
  6. Okänd man svårt misshandlad
    sida 109 från 07:11
  7. Polischef avgår efter dödsskott
    sida 130 från 06:48
  8. Fyraåringar rör sig för lite
    sida 106 från 22:57
  9. 70 bybor kidnappade i Afghanistan
    sida 135 från 22:36
  10. Okänd man svårt misshandlad
    sida 113 från 21:00
  11. Omdiskuterat lagförslag godkänt
    sida 135 från 20:47