TextTV utvecklingsblogg » API för att hämta sidor från TextTV.nu

API för att hämta sidor från TextTV.nu

Idag lanserar vi ett API för att enkelt hämta sidor från TextTV.nu.

Det är ett REST-API som returnerar information om sidorna i JSON-format. Tre korta exempel bör vara tillräckligt för er att komma igång:

Uppdatering 9 juni 2015:

För att hålla kolla på vilka appar och klienter som använder vårt API så har vi bestämt att alla som använder API:et måste skicka med parametern app, som ska innehålla en unik identifierare för just din app. Skickas inte parametern med finns det risk att din app inte kommer fortsätta fungera.