TextTV utvecklingsblogg » API för att hämta sidor från TextTV.nu

API för att hämta sidor från TextTV.nu

Idag lanserar vi ett API för att enkelt hämta sidor från TextTV.nu.

Det är ett REST-API som returnerar information om sidorna i JSON-format. Tre korta exempel bör vara tillräckligt för er att komma igång:

Uppdatering 9 juni 2015:

För att hålla kolla på vilka appar och klienter som använder vårt API så har vi bestämt att alla som använder API:et måste skicka med parametern app, som ska innehålla en unik identifierare för just din app. Skickas inte parametern med finns det risk att din app inte kommer fortsätta fungera.

Uppdatering 17 mars 2022:

Det finns nu stöd för att få tillbaka texten i sidan som ren text, dvs. utan HTML-taggar/markup. Lägg till "includePlainTextContent=1" i ditt anrop för att få med en ny nyckel i svaret med namn "content_plain".