TextTV utvecklingsblogg » Efter nyår försvinner sidorna 551-553 och 568-579

Efter nyår försvinner sidorna 551-553 och 568-579

Visste du att efter nyår så kommer text-tv förlora sidorna 551-553 och 568-579?

Ja det är tyvärr sant.

Från och med 1 januari 2019 gäller nämligen en ny spellag i Sverige och med anledning av detta har SVT beslutat sig för att ta bort allt spelinnehåll från ATG och Svenska spel.