TextTV utvecklingsblogg » Permalänkar för flera sidor

Permalänkar för flera sidor

Vi har påbörjat arbete med att kunna skapa permalänkar till flera sidor. Kommer bli perfekt för att t.ex. hänvisa till nyheter som består av flera sidor.