TextTV utvecklingsblogg » Text TV viktig informationskälla inför valet

Text TV viktig informationskälla inför valet

I IIS undersökning Svenskarna och internet - valspecial 2018 finns avdelningen Viktiga informationskällor.

Där det går att läsa att 22 procent av befolkningen anser att Text TV är en viktig eller mycket viktig informationskälla under valkampanjen.

Roliga nyheter och ett gott betyg på SVT Text TV!